Wiadomości

Strona 1 z 14  > >>

Mamy już za sobą (w dn. 28 VI 2017r.) posiedzenie Kapituły Stypendialnej w Pelplinie. Tym razem, mówię tylko o sobie, nadesłane prace uczniowskie czytałam bez rozczarowania, a w kilku przypadkach z prawdziwą satysfakcją. Darczyńcy także dopisali i według ich deklaracji o które zabiegałam zaoferowali kwoty, które w sumie dały ponad 15.000 zł. na tegoroczną edycję stypendialną 2017/18.

14-07-2017
Jesteśmy coraz bliżej rozstrzygnięcia kolejnej edycji stypendialnej.Wiosna, a za oknem prószy śnieg, która to zimowa pogoda dotarła do nas, do Warszawy dzisiejszego ranka z Pomorza. Jeszcze wczoraj, ostatniego dnia Wielkanocy, otrzymywałam zdjęcia zaśnieżonych krzewów i łąk  walichnowskich,  kolorowych kwiatków dzielnie wychylających się spod śniegu i zasypanych sztumskich świerków. A dziś to samo mamy tu, w mieście: skurczone, zwinięte trwożnie przed zacinającym śniegiem,liście, właściwie listki drzew, które widzę w oknach mieszkania.
18-04-2017
Historia Funduszu

 

„Ora et labora” - tę sentencję, kształtującą charyzmat zakonu cysterskiego w Pelplinie, przekazał w rodzinnej tradycji nasz dziad i pradziad Eugeniusz Ornass, uczeń pelplińskiego — podobnie jak większość młodzieży męskiej z Ornasowa k. Pelplina — słynącego z polskości Collegium Marianum.

Ta myśl, módl się i pracuj, kształtowała postawy najwybitniejszych przodków rodziny Ornass, których pamięć, my potomkowie, chcemy uczcić poprzez ufundowanie stypendiów, pragnąc w ten sposób wesprzeć dzieci i młodzież z naszej rodzinnej, małej ojczyzny Pelplińskiej, młodzież, która z powodu trudności materialnych nie może w pełni rozwijać swych zdolności i talentów.

Zamiarem naszym jest uczczenie pamięci Franciszka Ornassa - nauczyciela urodzonego w Rajkowach k. Pelplina, w rodzinie ziemiańskiej, który wyniesione z domu rodzinnego wartości poświadczył całym swym życiem - najpierw poprzez pracę nauczycielską, zaangażowanie w działalność patriotyczną w Związku Zachodnim, następnie mężny udział w obronie Kępy Oksywskiej w 1939 r., za co został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, a w końcu uwięzieniem i rozstrzelaniem w obozie koncentracyjnym Stutthof. Pamięć rodzinna, którą chcemy utrwalić, obejmuje również postać Jana Chryzostoma Ornassa, wybitnego prawnika „który jako jeden z dwóch, spośród sędziów na Pomorzu, w 1918 r. opowiedział się za Polską i kierował Komisją Plebiscytową z udziałem S. Żeromskiego i J. Kasprowicza, tworzył też podwaliny sądownictwa pomorskiego organizując w latach 20. Sąd Apelacyjny w Toruniu.

Pragniemy również zachować w pamięci osobę Ryszarda Ornassa, w okresie międzywojennym, po wyjeździe z Pelplina „ działacza Polonii na terenie Wolnego Miasta Gdańska, wysiedlonego w 1939 r. do Generalnej Guberni, do Bodzentyna, gdzie, mimo skrajnie trudnych warunków egzystencji, podjął współpracę z miejscowym oddziałem Armii Krajowej, co przypłacił bestialskimi torturami i rozstrzelaniem przez Niemców.

Ideały tak wysoko pojętej ofiarności pragniemy, jako rodzina wywodząca się z Ornasowa spod Pelplina, przenieść w dzisiejszą rzeczywistość i kontynuować w skromnym wymiarze poprzez ufundowanie stypendiów, których liczba i zakres, mamy nadzieję, będą wzrastały.

Warunkiem przyznania stypendium będzie samodzielne przygotowanie pracy poświęconej „małej ojczyźnie” Pelplińskiej - ludziom, wydarzeniom, a także powstałym tutaj, wartym upamiętnienia dziełom. Przyznawaniu stypendiów im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów patronują władze Miasta i Gminy Pelplin oraz Stowarzyszenie Miłośników Pelplina. W Stowarzyszeniu tym, pod adresem ul. Mestwina 4, 83-130 Pelplin (a także na stronach internetowych www.pelplin.pl i www.smp.pelplin.pl lub e-mail: smp.pelplin@op.pl  można uzyskać pełną informację dotyczącą stypendiów.

Poprzez pomoc stypendialną pragniemy dać wyraz przekonaniu, iż wartości, tak cenne dla naszych przodków, również dzisiaj mogą być atrakcyjne i inspirujące.

Teresa Thiel-Ornass
Marcin Ornass-Kubacki
Hubert Ornass-Kubacki